Buurtzorg:

Buurtzorg werkt met kleine zelfstandige zelfsturende teams met professionele verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Doordat het team klein blijft, zullen de cliënten weinig verschillende personeelsleden over de vloer krijgen. Buurtzorg levert doelmatige zorg: zorg van hoge kwaliteit tegen lage kosten. Samen met u stelt de wijkverpleegkundige de noodzaak en behoefte aan zorg vast. Dit betekent kwaliteit met een zo laag mogelijke eigen bijdrage voor u.

 

Zelfredzaamheid:

Bij Buurtzorg staat altijd de zelfredzaamheid van de cliënt centraal, want deze moet zo lang mogelijk zelfstandig blijven of worden. Buurtzorg is 24 uur per dag bereikbaar en de cliënt kan zonder tussenpersoon rechtstreeks contact opnemen met de verpleegkundige die bereikbaarheidsdienst heeft.

 

Buurtzorg Gorredijk levert zorg in de volgende dorpen:

Gorredijk - Lippenhuizen - Terwispel - Beetsterzwaag - Tijnje - Nijbeets - Langezwaag  Jonkersland - Luxwoude - Jubbega - Hoornsterzwaag - Oude en Nieuwehorne en Bontebok

 

Buurtzorg Gorredijk:

Buurtzorg Gorredijk is 24 uur per dag bereikbaar via:

- telefoonnummer 06-10570885 of

- gorredijk@buurtzorgnederland.com

 

Kijk hier voor hulpmiddelen of thuiszorgartikelen

 

« terug